نسخه چاپی ارسال به دوستان


فیروزه جدید


  
ندانستن که کجا
ترجمه: علی عبداللهی  ۱۳۸۷/۰۸/۱۱
پنج شعر از اویگن گومرینگر شاعر زبان‌گرای آلمانی

اویگن گومرینگرمکعب و دایره (quadrat und kreis)
 
سقراط گفت
مکعب و دایره
فی‌نفسه زیبایند

چهار مکعب روی یک نقطهٔ ثابت
از جهتی که به هر جهت نوسان‌پذیر
با لایه‌های متمایز
یازده برابر فی‌نفسه زیبایند

چهار دایرهٔ ثابت
 روی یک نقطه
از جهتی به هرجهت در نوسان
و متمایز  از هم  گشوده
بیست‌و‌دو برابر فی‌نفسه زیبایند

چهار مکعب و چهار دایره
 ثابت در یک نقطه
از  جهتی، به هر جهت نوسان پذیر
با لایه ‌لایه‌‌های متمایز  
و گشودگی متمایز
فی‌نفسه چهل و چهار برابر زیبایند

*** 

 ندانستن که کجا (nicht wissen wo)

ندانستن که کجا
ندانستن که چه
ندانستن که چرا
ندانستن که چگونه 

ندانستن که چگونه که  کجا که چه
ندانستن که چگونه که کجا که چرا 
ندانستن که چگونه که چرا که چه

ندانستن که  کجا که چه که چرا که چگونه
ندانستن که کجا که چرا  که چگونه که چه
ندانستن  که کجا که چگونه که چه که چرا

ندانستن که چه که کجا که چرا که چگونه
ندانستن که چه که چرا که چگونه که کجا
ندانستن که چه که چگونه که کجا که چرا

ندانستن که چگونه که  کجا که چه که چرا
ندانستن که چگونه که چه که چرا  که کجا
ندانستن  که چگونه که چرا که کجا که چه

ندانستن
ندانستن
ندانستن
ندانستن

***

 همخوان  (Gleichmässig)

یکنواخت همسان یکنواخت ناهمسان نایکنواخت
همسان نایکنواخت ناهمسان یکنواخت
همسان
یکنواخت ناهمسان ناهمنواخت همسان
نایکنواخت ناهمسان یکنواخت همسان یکنواخت

***

سکوت (schweigen)

سکوت سکوت سکوت
سکوت سکوت سکوت
سکوت          سکوت
سکوت سکوت سکوت
سکوت سکوت سکوت

***

مسیحی‌وار (Christlich)

همه‌جا انگشت اشاره هس
همه‌جا انگشت اشاره هس

قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز
قادر متعال و شاخه‌ٔ  سرسبز

بیا پشت میز
بیا پشت میز

زنده باد ماهی
زنده باد ماهی

دود سفید
دود سفید

تو هم تو این فکری
تو هم تو این فکری

که عوض می‌شه
که عوض می‌شه

هر چی که درکاره
هر چی که درکاره

همه‌جا انگشت اشاره هس
همه‌جا انگشت اشاره هس

قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز
قادر متعال و شاخه‌ٔ سرسبز

بیا پشت میز
بیا پشت میز

زنده باد ماهی
زنده باد ماهی

* Eugen Gomringer

لینک مستقیم
     نظرات     
باحال ۱۶ آبان ۱۳۸۷
عجب شاعر خفنی ! دانستن که چه که کجا که چرا!
الهام شاعرانه ۰۳ آذر ۱۳۸۷
ندانستن ندانستن ندانستن ندانستن امّا ندانستن اگر ندانستن که چرا ندانستن به کجا و ندانستن اگر امّا که چرا و ، ...به کجا آری ندانستن که چی که چی بشه ؟که اگر بشه یا نشه پرسش اینجاست تا کجا چی چی بشه ولی اگه نشه چی می شه تا کجا می شه حالا نشه یا بشه همه چیز دود می شه پشت میز روی میز برو روی میز یا زیر میز زیر میز نیست نیست نیست ندانستن اما که نیست نیست نیست ولی تو می گیری بیست بیست بیست ولی کیست کیست کیست هیچ کی نیست نیست نیست ولی من به تو می گویم ایست ایست ایست پیش از آن که تو بدانی شعر چیست چیست چیست نظر جدید عنوان توضیح ضروری ارسال نیست نیست نیست نیست «ندانستن که کجا» ضروری نیست نیست نیست lol


 

طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام